WhiteLogo_edited.png
 

گذار از نظام اسلامی حاکم

2020-06-29%20(6)_edited.jpg
119474681_3330782746976002_3494403923014
ap_173645872009441.jpg
h_53980668-e1514907269531.jpg
جنبش زنان
جنبش دانشجویی
download (1).jpg
26009037-8CD4-473C-A7C6-38D392F34460_cx7
جنبش کارگری و حرفه ای
جنبش دادخواهی

موضوعات مطالعاتی

 • بررسی انقلابات موفق و ناموفق عصر حاضر در جهت گرفتن درسهای لازم برای تغییر رژیم

 • بررسی نقش ارتش در موفقیت انقلاب

 • سناریو های محتمل برای تغییر رژیم

 • نقش اپوزیسیون در تغییر رژیم

 • روشهای مبارزه: غیر خشونت آمیز، غیر مسلحانه، مقاومت مدنی؟

 • نقش رسانه های مجازی و فضای مجازی در تحولات 

مجموعه مطالبات و تلاش های مردم ایران در این چهل سال از اصلاح رژیم در جهت نظامی که مطلوب مردم باشد و قواعد یک نظام دموکراتیک و مسئول را رعایت کند تبدیل شده است به مطالبات مردم جهت تغییر نظام. از انتخاب خاتمی و اطلاح طلبان در سال ۱۳۷۶و تا حرکتهای  بعدی مانند جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶و آبان ۱۳۹۸، نشان از رادیکال شدن خواسته های مردم و در نهایت رسیدن به این نتیجه که تنها راه حل ممکن تغییر رژیم میباشد.  تجربه چهل ساله بنا براین ما را به این درک  رساند که جز با گذار از رژیم حاکم  نمیتوان به نظامی مردم سالار و مطلوب مردم رسید. بویژه حوادث ماههای اخیر از جمله کشتار معترضان در خیابانها در آبان ماه ۱۳۹۸، جنایت شلیک به هواپیمای اکراینی و مدیریت فاجعهبار ، نا کار آمد و ضد مردمی شیوع ویروس کرونا، شکاف مردم و حاکمیت را به نقطه بی بازگشت رساند. ادامه وضع موجود، جز افقی از فقر و ورشکستگی اقتصادی کشور، انسداد کامل سیاسی، بحرانهای اجتماعی ، تهدیدات در سایه برنامه اتمی ایران و...و در یک کلام نابودی ایران و ایرانی نیست. بنا براین نیاز به تغییر رژیم امری مسلم است و اصولا رژیم هم ماهیتا نمیتواند یک نظام پایداری باشد و سقوط خواهد کرد اما زمان و چگونگی آن مهم است. هر چه این نظام کمتر برسر قدرت باشد صدمات آن بر کشور و مردم ایران کمتر خواهد و اینکه بایستی به گونه ای عمل شود که تغییر رژیم با تلفات انسانی و مادی هر چه کمتر همراه باشد. تغییر نظام بایستی توسط مردم انجام گیرد و نه توسط قدرت خارجی و بنا بر این وظیفه اپوزیسیون این است که راهکار های لازمی جهت گذار از رژیم اسلامی تدوین کند تا تغییر هر چه زودتر و با هزینه های کمتر صورت پذیرد.

 

واقعیت حاضر اما نشان چندانی از تدوین استراتژی موثر و مورد قبول تغییر رژیم توسط نیروهای مخالف جهت ارایه به مردم یافت نمیشود. در ایران نوین ما سعی خواهیم کرد که در حد بضاعتمان، مطالعات راهبردی نه تنها برای معضلات مهم جامعه و مطالبات مورد نظر به انجام رسانیم و راه حل های عملی برای به انجام رساندن این راه حل ها را در نظام نوین پیشنهاد کنیم بلکه مطالعات لازم در مورد تدوین استراتژی جهت کمک به جنبش مردم ایران برای تغییر رژیم را انجام داده و بطور عملی در زمان و مکان مناسب فعالیتهای مبارزاتی در راستای تغییر رژیم را انجام بدهیم. ما بعنوان جز کوچکی از مردم ایران و نیروهای مخالف دست یاری و همکاری را به سوی همه کسانی که دارای اهداف مشترک هستند دراز میکنیم زیرا اعتقاد داریم که تغییر رژیم جز با همکاری عموم مردم و نیرو های اپوزیسیون ممکن نخواهد بود. لیستی از مباحث مهم که در حال حاضر میتوان مطرح کرد در سمت چپ صفحه آمده است و مطالعات انجام شده در مورد هر موضوع بمرور زمان به روز میشود.

 

 • مشارکت در تدارک مردم برای قیام عمومی مانند آگاه سازی و آموزش 

 

یکی از روش‌های بسیار موثر رژیم برای کنترل اعتراضات داخل ایران ، قطع اینترنت است که باعث می‌ شود ارتباط با ایران جهت سازماندهی اعتراضات یا ارتباط بین اعتراض کنندگان برای هماهنگی با اختلال جدی مواجه شود . سرویس توشه روش موثری است برای حل این معضل. اگه استفاده از توشه را همگانی تر کنیم ، در سازماندهی اعتراضات آینده در داخل ایران ، رژیم از قطع اینترنت نمیتواند در راستای مهار اعتراضات استفاده کند و هماهنگی ها از خارج کشور جهت سازماندهی اعتراضات یا اعتصابات بدون وقفه خواهد بود. ادامه ....

2020-06-25 (2).png

 

داد خواست واحد حقوق بشر ایران نوین جهت اعتراض به حکم اعدام سه جوان معترض آبان ۹۸. 

http://chng.it/gQTcMVT8Xf

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg