معرفی ایران نوین در ایران گلوبال 

گفتگو با دکتر هودشتیان در باره مدرنیته و هویت ایرانی

گفتگو با دکترفاطمه باباخانی در باره قتل های ناموسی در ایران

اخبار و رویدادها

داد خواست واحد حقوق بشر ایران نوین جهت اعتراض به حکم اعدام سه جوان معترض آبان ۹۸ و ارسال نامه به عفو بین الملل همراه با نتایج پتیشن 

http://chng.it/gQTcMVT8Xf

برگزاری تجمع اعتراضی به معاهده ننگین 25 ساله ایران-چین مقابل کنسولگری چین در مونترال، 19 ژوییه 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran