در مواجهه با قطعی اینترنت توسط رژیم هنگام اعتراضات چه باید کرد؟

یکی از روش‌های بسیار موثر رژیم برای کنترل اعتراضات داخل ایران ، قطع اینترنت است که باعث می‌ شود ارتباط با ایران جهت سازماندهی اعتراضات یا ارتباط بین اعتراض کنندگان برای هماهنگی با اختلال جدی مواجه شود . سرویس توشه روش موثری است برای حل این معضل. اگه استفاده از توشه را همگانی تر کنیم ، در سازماندهی اعتراضات آینده در داخل ایران ، رژیم از قطع اینترنت نمیتواند در راستای مهار اعتراضات استفاده کند و هماهنگی ها از خارج کشور جهت سازماندهی اعتراضات یا اعتصابات بدون وقفه خواهد بود.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran