WhiteLogo_edited.png
 

در مواجهه با قطعی اینترنت توسط رژیم هنگام اعتراضات چه باید کرد؟

یکی از روش‌های بسیار موثر رژیم برای کنترل اعتراضات داخل ایران ، قطع اینترنت است که باعث می‌ شود ارتباط با ایران جهت سازماندهی اعتراضات یا ارتباط بین اعتراض کنندگان برای هماهنگی با اختلال جدی مواجه شود . سرویس توشه روش موثری است برای حل این معضل. اگه استفاده از توشه را همگانی تر کنیم ، در سازماندهی اعتراضات آینده در داخل ایران ، رژیم از قطع اینترنت نمیتواند در راستای مهار اعتراضات استفاده کند و هماهنگی ها از خارج کشور جهت سازماندهی اعتراضات یا اعتصابات بدون وقفه خواهد بود.

توشه1.jpg
 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg