حقوق بشر

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر

 رژیم اسلامی بطور سیستماتیک به نقض حقوق بشر در کشور مبادرت ورزیده است و  بهمین دلیل از طرف سازمانهای چهانی حقوق بشر بطور مکرر محکوم گردیده است.  مهمترین جنبه های نقض حقوق بشر در ایران را میتوان به طور خلاصه زیر بیان کرد (نظر به اهمیت موضوع حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی، یک گروه ویژه برای هریک از موضوعات اختصاص داده شده است. : 

 

حقوق کودکان:

عدم التزام به کنوانسیون جهانی حقوق کودک

کودکان کار              

کودکان قربانی اعتیاد 

کودکان زندانی

حق تحصیل برای کودگان مناطق محروم ، دور افتاده و صعب العبور

 

شکنجه:

 افرادی که به دلایل سیاسی یا به اتهام جرائم عادی دستگیر می شوند در خطر جدی شکنجه هستند.                                     

اعدام: 

اعدام بیرویه مجرمان و زندانیان سیاسی و کودکان در رژیم اسلامی. ایران بالاترین نرخ اعدام را در جهان بعد از چین دارا میباشد.

  

 زندانیان سیاسی و عقیدتی:

آزادی بیان و عقیده در رژیم اسلامی با زندانی شدن و مجازات همراه میباشد. در نظام نوین تمان زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و آزادی بیان و عقیده وجود داشته باشد.

 

حقوق دگرباشان:

 حق دگرباشان در داشتن امنیت حقوقی و اجتماعی و عدم روبرویی با تبعیض در محل کار در نظام و جامعه کنونی بشدت نقض میشود.

حقوق مهاجران و پناهندگان خارجی در ایران:

 وضعیت مهاجران بویژه افغانی ها  از جمله اقامت حق کار و حق تحصیل فرزندان و ازدواج عادلانه نبیست.

 

حفظ حریم خصوصی شهروندان:

نقض آشکارو متعدد حریم خصوصی شهروندان توسط رژیم صورت میپذیرد.

حقوق مربوط به تابعیت:

 عدم به رسمیت شناختن دو تابعیتیه در نظام کنونی که باید تغییر کند.

تابعیت افرادی که با یک ایرانی ازدواج میکنند یا فرزندان حاصل این ازدواجها در حال حاضر ایرانی محسوب نمیشود که بایستی باز نگری شود.

 

آزادی بیان و آزادی اعتراضات از جمله اعتراضات خیابانی:

آزادی های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که به شدت توسط رژیم اسلامی نقض میشود.

 

آزادی فعالیت تشکل های حزبی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد:

 عدم آزادی تشکیل و فعالیت اتحادیه های صنفی و کارگری مستقل، فعالین حقوق بشر، وکلای حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق اقلیت های مذهبی و قومی و غیره

عدم آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در نظام کنونی،

 

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran