ایران نوین - کانادا

ایران نوین - کانادا بخشی از سازمان ایران نوین است که بهمراه دیگر فعالان سیاسی در جهت مبارزه با  نفوذ عوامل رژیم در کانادا، پولشویی های آنها و فعالیتهای آنها در جهت تهدید مخالفان رژیم در کانادا و یا لابیگری به نفع رژیم فعلیت میکند. فعالیتهای ما در سه محور میباشد: اضافه کردن عوامل رژیم در لیست تحریم قانون مگنیتسکی،  گنجاندن کل مجموعه سپاه در لیست تروریستی توسط دولت کانادا و اقدامات قانونی و افشاگری رسانه ای بر علیه عوامل رژیم در کانادا میباشد.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran