مطالعات تغییر رژیم

در این زیرگروه مطالعاتی، روشهای تغییر رژیم مطالعه و بررسی خواهد شد. پروژه مطالعاتی که در حال حاضر در جریان است ، مطالعه جنبش های اجتماعی بعنوان راهی برای گذار از رژیم میباشد. 

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran