WhiteLogo_edited.png
 

 هنر برای آزادی

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است ،دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست. هنر زیبایی آفرین است ، زیبایی عشق آفرین است و عشق برکشنده انسان به سوی برترین خصلت های انسانیست.

 

هنر وموسیقی زبان مشترک همه ملت ها و فرهنگ هاست. هنر همواره نقش موثری را در جهت مقابله و مخالفت با حکومت های استبدادی و ظالمان داشته است. هنر در ذات خود پاک وزیباست و زمانی که در مقابل ناپاکی و زشتی قرار میگیرد از خود واکنش نشان میدهد، به طوریکه زشتیها وناپاکی ها را هدف قرار میدهد و روشنگری میکند.

حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا مخالفت خود را با همه هنر ها به خصوص موسیقی به طور آشکار اعلام کرد.موسیقی بعدازآنکه از جانب جمهوری اسلامی حرام اعلام شد تاکنون با فتوا های ضد ونقیض و غرض ورزی  و سرکوب همراه بوده است.

در حکومت جمهوری اسلامی نوعی از هنر و موسیقی حلال  هست که در خدمت حکومت باشد.ارائه موسیقی و هنر زمانی مجاز هست که در راستای مواضع حاکمان ظالم حکومت قرار گیرد. تاریخ هنر و موسیقی ایران نیز همانند تاریخ پرفرازو نشیب سرزمینمان پرفرازو نشیب هست و تحت تاثیر از وقایع و اتفاقاتی که در سرزمینمان افتاده تکامل یافته است، به طوری که وقتی به آهنگ ها و نغمات کهن ایران گوش میکنیم ،اتفاقات تاریخی ایران در این نغمات احساس میشود.

درتاریخ هنر ایران هنرمندان وموسیقی دانان نیک سرشتی بودند که ظلم ظالمان را تاب نیاوردند و هنرمندانه با سلاح هنر به جنگ با ظالمان زمان رفتند.هنر موسیقی به دلیل هم پیوندی با عواطف انسانی از پتانسیل بالایی در جهت اتحاد و همدلی با اقشار مختلف جامعه برخوردار است و این همدلی واتحاد که از طریق هنر ایجاد میگردد میتواند به ما درراه  مبارزه برای آزادی و نابودی ظلم یاری کند.

در تشکل ایران نوین میکوشیم با ارج نهادن به ارزش های هنر و فرهنگ و  خلق آثار هنری دلهایمان را به یکدیگر پیوند دهیم و برای نابودی ظلم در سرزمین عزیزمان بکوشیم.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg