"درباره" ایران نوین

 تغییر رژیم و استقرار نظام دموکراتیک در ایران آینده، آمال دیرینه عموم مردم ایران  میباشد اما این تغییر باید بسیار هوشمندانه باشد تا اولا هزینه گذار از رژیم به حد اقل ممکن برسد و دوم اینکه بگونه ای عمل شود تا دوره انتقالی و تثبیت نظام دموکراتیک جدید به درستی صورت گرفته تا بتوان به اهداف مورد نظر که همان ایران آزاد و آباد هست دست یافت. در این راستا، ایران نوین تشکیل شده است تا بعنوان جزیی از جنبش مردم ایران در راه آزادی و تثبیت یک نظام دموکراتیک نوین در ایران فعالیت کند. این تشکل سیاسی با ماهیتی تکنوکرات مشخصا توسط جوانان تحصیل کرده و متخصص که مستقل از گروه های سیاسی شناخته شده هستند، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی (۲۰۲۰ میلادی)  تشکیل شده است تا با دید کارشناسانه مسایل ایران را بررسی کرده و راه حل های لازم را برای دوره گذار از رژیم فعلی و استقرار نظام نوین بدهد و آنرا به اجرا در آورد. ما بعنوان گروهی که بر نوعی تکنو کراسی باور داریم، نگاه عمل گرایانه و کارشناسانه به مسایل را داریم و در کنار استقرار آزادی و دموکراسی در ایران نگاه موکدی به بازسازی اقتصادی ایران در قالب یک توسعه پایدار داریم. لازم به ذکر است که تشکل ایران نوین هیج ارتباطی با حزب ایران نوین که در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ فعال بود ه و منحل شده بود ندارد و صرفا یک تشابه اسمی است.

منشور ایران نوین

۱- ما زنان و مردان ایران زمینیم که دل در گروه آزادی و آبادانی میهن مان داریم.

۲-ما اعتقاد به براندازی نظام اسلامی حاکم بر ایران‌ از طریق مبارزات غیر مسلحانه و با همکاری با دیگر گروه‌های سیاسی مخالف نظام داریم و همینطور به اجرای عدالت در مورد جنایات کاران رژیم .
۳-هدف استقرار نظام مردم سالار در ایران یکپارچه است که در نظام سیاسی آن مذهب نقشی ندارد هرچند تمامی مذاهب و مکتب های فکری در چارچوب قانون آزاد هستند.
۴-ما به نوعی ملی گرایی مثبت اعتقاد داریم که در آن هدف احیای عزت و رفاه مردم ایران می‌باشد بدون نقض حقوق یا برتری خواهی نسبت به اقوام دیگر .

۵-در نظام جدید، ما تاکید ویژه ای بر تکنو کراسی و اداره تخصص محور کشور خواهیم داشت و اولویت را بر بازسازی اقتصادی کشور بر اساس برنامه های مدرن اقتصادی و از طریق بهره وری بهینه از منابع طبیعی و انسانی ‌‌و موقعیت ژیوپولیتیک کشور و‌ جذب سرمایه های خارجی قرار خواهیم داد.
۶- ما به عدم تبعیض مذهبی، قومی و جنسیتی باور و التزام داریم.
۷-ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد داریم.
۸-ما باور داریم که گذار از نظام اسلامی و استقرار نظام دموکراتیک قدم لازم اما کافی نمیباشد. برای تثبیت نظام دموکراتیک ،ما بایستی وارد عصر روشنگری شویم و نگاه مذهبی و فرهنگی مان را پالایش دهیم و به جامعه ای انسان مدار و‌مدرن تبدیل شویم.
۹- ما باور داریم که جامعه خوشبخت، جامعه ای هست که مردمانش شاد باشند بنابراین جامعه بایستی به گونه ای اداره شود که شادی واقعی حداکثری را برای مردمانش به ارمغان آورد.

نظرات، سوالات ، پیشنهادات و انتقاداتتان را با ایمیل برایمان بفرستید:                            info@moderniran.org                         

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran