WhiteLogo_edited.png
 

دوباره میسازمت وطن

همه با هم ایرانی نوین بسازیم

 مردم سالاری، جدایی دین از سیاست، رفاه

دوباره میسازمت وطن

جنایات رژیم اسلامی حاکم بر ایران در سالها و  ماههای اخیر از جمله کشتار معترضان  در دی ماه نود و شش و آبانماه نود و هشت  ، جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری اکراینی، مدیریت نا کار آمد و ضد مردمی رژیم در برابر واگیری ویروس کرونا، در کنار بیش از چهل سال ظلم ، قتل و اعدام انسانهای بی گناه، حمایت از تروریسم، دیکتاتوری مذهبی، دروغ، اختلاس، ناتوانی مدیریتی  و ... رابطه ملت و حکومت را به نقطه ای بی بازگشت رسانده و این باور را در ما و همۀ دلسوزان و میهن پرستان ایرانی ایجاد کرده است  که گذار حساب شده از این رژیم فاسد و تبهکار باید در اولویت نخست امور قرار گرفته و با فوریت تمام انجام شود چرا که بدون تردید ادامه این وضع به نابودی مردم و کشور منتهی خواهد شد.

تغییر حکومت و استقرار نظام دموکراتیک در ایران آینده، هدف و آرزوی دیرینۀ عموم مردم ایران و نیروهای آزاد اندیش و عدالت طلب مخالف رژیم بوده و هر روز اقشار بیشتری از مردم ستمدبده و زجر کشیدۀ این سرزمین را بر محور این هدف مشترک گرد هم می آورد. با این وجود ناگفته پیداست که این تغییر بزرگ و تاریخی باید بسیار هوشمندانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب و پیش بینی یک مسیر روشن  صورت بپذیرد تا نخست، هزینه گذار از رژیم به حد اقل ممکن برسد و دیگر، دوره انتقالی و تثبیت نظام دموکراتیک جدید به درستی صورت گرفته و مردم ایران را به هدف نهایی خود که همانا ایران آزاد و آباد است برساند.

تشکل ایران نوین در همین راستا تشکیل شده است تا بعنوان جزیی کوچک از جنبش مردم ایران در راه آزادی و تثبیت یک نظام دموکراتیک نوین در ایران فعالیت کند. این تشکل سیاسی با ماهیتی تکنوکرات مشخصا توسط جوانان تحصیل کرده و متخصصی که مستقل از گروه های سیاسی شناخته شده هستند تشکیل شده است تا با دید کارشناسانه مسایل ایران را بررسی کرده و راه حل های لازم را برای دوره گذار از رژیم فعلی و استقرار نظام نوین ارائه دهد.

 ما بعنوان گروهی باورمند بر  تکنو کراسی ، نگاه عمل گرایانه و بررسی کارشناسانۀ مسائل، در کنار استقرار آزادی و دموکراسی، نگاه ویژه ای به بازسازی اقتصادی ایران در قالب یک توسعه پایدار داریم. بدین منظور  گروه های مطالعاتی گوناگونی تشکیل شدند که هر یک موضوعات و معضلات اصلی جامعه ایران را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهند.  موضوعاتی چون حقوق زنان، حقوق اقلیت های قومی، حقوق اقلیت های مذهبی و غیر مذهبی، حقوق بشر، هویت ملی و ملی گرایی، سکولاریسم، دموکراسی، بازسازی اقتصادی، فساد اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی.

هدف نهایی، ارایه راه حل های عملی برای رفع معضلات مورد اشاره و پیشبینی تمام موانع موجود در اجرای آنها در نظام اینده است که بدون تردید موفقیت آن را هر چه بیشتر تضمین خواهند کرد. ضمن اینکه از این مطالعات برای ارایه راهکارهای لازم در جهت کمک به جنبش مردم ایران برای تغییر رژیم حاکم نیز استفاده خواهد شد.

بنا براین تشکل ایران نوین  علاوه بر فعالیت های  مطالعاتی و نظری به عنوان یک تشکل سیاسی، مبارزه در جهت گذار از حکومت اسلامی و مشارکت به منظور کمک به استقرار و تثبیت نظام نوین دموکراتیک در ایران را نیز مد نظر خواهد داشت.        

 

مطالعات راهبردی

روند پیشرفت اجتماعی.jpeg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg